HAVTRUCK JUNIOR

HAVTRUCK JUNIOR

0.00

HAVtruck Junior er en del av vårt patentsøkte konseptet for berøringsfri dødfiskhåndtering.

HAVtruck Junior er et av konseptene for på en rimelig måte kunne dekke behov for personelltransport, og samtidig utføre daglig vedlikehold.

Større fartøy med krankapasitet og dødfiskhåndtering tilbys også, i lag med patentbeskyttede lagringstanker.

 • Lengde 7,98 Meter.

 • Utrustet med Iveco 420 HK fremdriftsmotor, tilkoblet Hamilton vannjet HJ322.

 • Capstan 500kg

 • Ensilasjetank på 1m3 med kverning og syredosering. Tilkoblet ”Lift-up”? System, via avsiling, og rett i tank, dødfisk prosesseres på stedet og videre pumpes til lagringstank

 • Stort fartspotensiale, tom båt 35 knop, med ensilasje 30 knop.

 • Unikt fendringssystem

Add To Cart

HAVtruck Junior er en del av vårt patentsøkte konseptet for berøringsfri dødfiskhåndtering.

HAVtruck Junior er et av konseptene for på en rimelig måte kunne dekke behov for personelltransport, og samtidig utføre daglig vedlikehold.

Større fartøy med krankapasitet og dødfiskhåndtering tilbys også, i lag med patentbeskyttede lagringstanker.

 • Lengde 7,98 Meter.

 • Utrustet med Iveco 420 HK fremdriftsmotor, tilkoblet Hamilton vannjet HJ322.

 • Capstan 500kg

 • Ensilasjetank på 1m3 med kverning og syredosering. Tilkoblet ”Lift-up”? System, via avsiling, og rett i tank, dødfisk prosesseres på stedet og videre pumpes til lagringstank

 • Stort fartspotensiale, tom båt 35 knop, med ensilasje 30 knop.

 • Unikt fendringssystem