Marin

Nyvinning i oppdrettsnæringa

 

Mundal Båt  og Havsterk as har utviklet en serie av miljømoduler for innsamling og håndtering av død fisk frå oppdrettsanlegg.

 

Se også Havsterk as sine nettsider

, , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , ,
, , , ,
, , , , , , ,

 

         

 

Kontakt oss

Se også vår brosjyre