Teknologi og Miljø

Vi bygger i Sandwich byggmateriale

Avanserte kjernemateriale, nytta saman med sterke laminat, tilbyr den ideelle kombinasjonen av styrke, stivheit og tøffheit.

Strukturelle kjerner og kompositt sandwich løysingar betyr høgare eigenskapar i plast komposittmateriale, og delar som gir ein optimal vektgevinst.

I prinsippet består ein sandwich av to overflatelaminat som er limt eller laminert mot eit kjernemateriale mellom laminata.

Ved belastning tar laminata opp trykk og strekk og gir samtidig konstruksjonen sterke solide overflater. Kjernematerialet absorberar alle skjerkrefter frå belastningar og fordelar desse over store areal.

Samanlikna med eit enkeltlaminat så tilbyr sandwichkonstruksjonen store fordelar i både bøyestivheit og bøyestyrke. Gjennom å doble tjukkleiken på kjerna oppnår ein ei enorm auka stivheit i panelet utan nemneverdig vektauke.

 

Den høge styrken i forhold til vekta i ein sandwichkonstruksjon kan utnyttast til mange store viktige fordelar, som høgare fart, lengre avstandar, større nyttelast og redusert motorkraft, der samtlige gir ein betre driftsøkonomi.

DIAB sandwic komposittmateriale tilbyr også:

 • Høg dynamisk styrke. Divinycell kjernemateriale har gode dynamiske eigenskapar som gjer dei ideelle for bruksområde der sjokk og slaglaster kan oppstå.
   
 • Vassabsorbering. Divinycell kjernemateriale har lukka celler og er difor ugjennomtrengeleg for vatn eller fukt.
   
 • God isolasjon. Dei gode isolasjon og akustiske eigenskapane i Divinycell kjernemateriale eliminerar behova for tilleggsisolering som normalt blir brukt i andre konstruksjonar.

Utfresning og maskinering av komplekse strukturer

belotti_mini.jpg
I et marked som stadig etterspør nye og bedre løsninger tilbyr vi:
 • Utfresing og maskinering av komplekse strukturer, toleranse + / - 0,1 mm


 • Økt presisjon – topp finish


 • Maskineringsfil lages rett fra 3D-fil.


 • Mer hydrodynamisk

Overflatebehandling med Polyurea

Flere og flere kunder ønsker en overflatebehandling med Polyurea for å beskytte produktene sine mot skader.

Mundal har utført denne typen overflatebehandling i flere år.

Vi har nå investert i ny pumpe til påføring av Polyurea (Puracoat). Vi har valgt å gå for en pumpe fra Graco, som er en av de ledende produsentene av denne typen utstyr.

 

 

         

 

Kontakt oss

Se også vår brosjyre